?!DOCTYPE html> 人文艺术学院召开2021年年终总结大会-河源职业技术学?/title><META Name="keywords" Content="河源职业技术学?老隆师范学校,河职?院部动?人文,文艺,艺术学院,艺术?艺术,学院,召开,2021,20,21,年年,年终ơ总结,年终,总结,大会" /> <META Name="description" Content="1?日,人文艺桼学院在行政楼C108召开了学?021年年终总结大会,学校王小宁副校长、人斨艺术学院全体教职工参加了此次会议。会议伊始,人文艺术学院各专业主任、校企合作办公室主任、团总支书记分别对学院各专业、校企、团学工作进行了汇报。文秘专业主任罗丽丽做专业汇报团总支书记张龙作工佡̜汇报随后,学院罗春娜院长对本学期各项娏作进行了总结,对下学期工作进行了部署,同时提醒全体教职工在取御成绩的同时也要清醒地看..." /> <link rel="stylesheet" href="/style/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/public.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/ny.css"> <!--[if lt IE 9]> <script src="../../js/html5shiv.min.js"></script> <script src="../../js/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="../../js/jquery.js"></script> <script src="../../js/wow.min.js"></script> <script src="../../js/public.js"></script> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307c78465553515742000000024356 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/vsbscreen.min.js" id="_vsbscreen" devices="pc|mobile|pad"></script> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1230,'/content.jsp',15181,1203805607)</script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.like2haveahome.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.like2haveahome.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="e5j8h3" > <div style='display:none'><q id='HGin9b'><h1><a href="http://like2haveahome.com/" title=""></a></h1></q><tt id='HGin9b'><dd id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'><dl id='HGin9b'><i id='HGin9b'></i><dd id='HGin9b'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='HGin9b'></tr><td id='HGin9b'></td><q id='HGin9b'></q><dd id='HGin9b'></dd><div id='HGin9b'><button id='HGin9b'><tfoot id='HGin9b'><i id='HGin9b'><dl id='HGin9b'><i id='HGin9b'><strike id='HGin9b'><dt id='HGin9b'></dt></strike></i></dl></i><pre id='HGin9b'></pre></tfoot><u id='HGin9b'></u><small id='HGin9b'></small></button><tr id='HGin9b'></tr></div><strike id='HGin9b'></strike><label id='HGin9b'></label><button id='HGin9b'></button><optgroup id='HGin9b'></optgroup><dd id='HGin9b'></dd><sup id='HGin9b'><del id='HGin9b'><strike id='HGin9b'><dd id='HGin9b'></dd></strike></del></sup><fieldset id='HGin9b'><p id='HGin9b'></p></fieldset><big id='HGin9b'><big id='HGin9b'><address id='HGin9b'><dl id='HGin9b'></dl></address><dd id='HGin9b'></dd><table id='HGin9b'><abbr id='HGin9b'><strong id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'></blockquote></strong></abbr><td id='HGin9b'><pre id='HGin9b'></pre></td></table></big></big><q id='HGin9b'><abbr id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></abbr></q><li id='HGin9b'><q id='HGin9b'><acronym id='HGin9b'><dd id='HGin9b'><td id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'><tr id='HGin9b'><strong id='HGin9b'></strong><small id='HGin9b'></small><button id='HGin9b'></button><li id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'><big id='HGin9b'></big><dt id='HGin9b'></dt></noscript></li></tr><ol id='HGin9b'><option id='HGin9b'><table id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='HGin9b'></u><kbd id='HGin9b'><kbd id='HGin9b'></kbd></kbd></noframes><abbr id='HGin9b'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='HGin9b'><button id='HGin9b'><abbr id='HGin9b'></abbr></button></thead><button id='HGin9b'><u id='HGin9b'><u id='HGin9b'></u></u><tr id='HGin9b'><optgroup id='HGin9b'><dd id='HGin9b'><dfn id='HGin9b'><tt id='HGin9b'><thead id='HGin9b'><optgroup id='HGin9b'></optgroup></thead></tt><legend id='HGin9b'></legend><noframes id='HGin9b'><b id='HGin9b'><form id='HGin9b'></form></b></noframes></dfn><pre id='HGin9b'></pre></dd></optgroup><dl id='HGin9b'><big id='HGin9b'><dd id='HGin9b'><td id='HGin9b'><dir id='HGin9b'></dir></td></dd></big><optgroup id='HGin9b'></optgroup><dfn id='HGin9b'></dfn></dl></tr></button><strong id='HGin9b'></strong><ol id='HGin9b'><dfn id='HGin9b'><kbd id='HGin9b'></kbd></dfn></ol><ul id='HGin9b'></ul><noframes id='HGin9b'></noframes><blockquote id='HGin9b'></blockquote><fieldset id='HGin9b'></fieldset><sup id='HGin9b'><p id='HGin9b'><tt id='HGin9b'><sup id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'><ol id='HGin9b'><sup id='HGin9b'><dl id='HGin9b'><em id='HGin9b'><label id='HGin9b'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='HGin9b'></address></sup></tt></p><fieldset id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'><code id='HGin9b'><strong id='HGin9b'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='HGin9b'></sup><div id='HGin9b'><pre id='HGin9b'><select id='HGin9b'></select><td id='HGin9b'></td></pre></div><kbd id='HGin9b'><u id='HGin9b'></u></kbd><div id='HGin9b'></div><blockquote id='HGin9b'></blockquote><q id='HGin9b'></q><th id='HGin9b'></th><big id='HGin9b'></big><address id='HGin9b'><b id='HGin9b'><select id='HGin9b'></select></b></address><code id='HGin9b'></code><ul id='HGin9b'><strike id='HGin9b'></strike></ul><noscript id='HGin9b'></noscript><pre id='HGin9b'></pre><div id='HGin9b'><p id='HGin9b'></p></div><tfoot id='HGin9b'></tfoot><thead id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'></bdo></thead><kbd id='HGin9b'></kbd><p id='HGin9b'><fieldset id='HGin9b'><style id='HGin9b'></style></fieldset></p><acronym id='HGin9b'><big id='HGin9b'><code id='HGin9b'></code></big></acronym><noframes id='HGin9b'><fieldset id='HGin9b'></fieldset></noframes><ol id='HGin9b'></ol><font id='HGin9b'></font><td id='HGin9b'><ol id='HGin9b'></ol></td><center id='HGin9b'></center><option id='HGin9b'></option><legend id='HGin9b'></legend><big id='HGin9b'></big><sub id='HGin9b'><ol id='HGin9b'><li id='HGin9b'><label id='HGin9b'></label></li></ol></sub><i id='HGin9b'><ol id='HGin9b'></ol></i><del id='HGin9b'></del><tr id='HGin9b'><tr id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'><form id='HGin9b'><em id='HGin9b'></em><ins id='HGin9b'><center id='HGin9b'><center id='HGin9b'></center></center></ins><pre id='HGin9b'><em id='HGin9b'></em><abbr id='HGin9b'><legend id='HGin9b'><div id='HGin9b'><center id='HGin9b'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='HGin9b'></b><noframes id='HGin9b'><span id='HGin9b'></span></noframes><font id='HGin9b'><ol id='HGin9b'></ol></font><td id='HGin9b'><abbr id='HGin9b'><option id='HGin9b'><big id='HGin9b'></big></option></abbr><dfn id='HGin9b'></dfn></td><form id='HGin9b'><legend id='HGin9b'></legend></form><td id='HGin9b'><strike id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'></blockquote></strike></td><sup id='HGin9b'><fieldset id='HGin9b'><li id='HGin9b'></li></fieldset></sup><option id='HGin9b'></option><thead id='HGin9b'></thead><del id='HGin9b'></del><b id='HGin9b'><tfoot id='HGin9b'></tfoot><i id='HGin9b'></i></b><sup id='HGin9b'></sup><thead id='HGin9b'></thead><kbd id='HGin9b'></kbd><acronym id='HGin9b'><strike id='HGin9b'></strike></acronym><table id='HGin9b'><select id='HGin9b'></select></table><strong id='HGin9b'></strong><center id='HGin9b'></center><p id='HGin9b'><b id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'><span id='HGin9b'></span></bdo></b></p><tr id='HGin9b'><form id='HGin9b'><strong id='HGin9b'><dir id='HGin9b'></dir></strong><th id='HGin9b'></th></form><strong id='HGin9b'><select id='HGin9b'></select></strong></tr><form id='HGin9b'><pre id='HGin9b'></pre></form><code id='HGin9b'></code><optgroup id='HGin9b'></optgroup><strong id='HGin9b'><td id='HGin9b'><table id='HGin9b'><legend id='HGin9b'><legend id='HGin9b'><big id='HGin9b'><fieldset id='HGin9b'><q id='HGin9b'><tfoot id='HGin9b'><big id='HGin9b'><tt id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></tt></big><p id='HGin9b'></p><button id='HGin9b'><table id='HGin9b'><ins id='HGin9b'></ins><tt id='HGin9b'><li id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='HGin9b'><td id='HGin9b'></td><tfoot id='HGin9b'></tfoot></tr><strong id='HGin9b'><span id='HGin9b'><dfn id='HGin9b'></dfn><bdo id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='HGin9b'></button><ol id='HGin9b'><font id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'><center id='HGin9b'></center></blockquote></font></ol><strong id='HGin9b'></strong><dl id='HGin9b'><legend id='HGin9b'></legend><sub id='HGin9b'><small id='HGin9b'></small></sub></dl><style id='HGin9b'></style><pre id='HGin9b'><code id='HGin9b'></code></pre><big id='HGin9b'></big><font id='HGin9b'></font><bdo id='HGin9b'></bdo><dfn id='HGin9b'><dd id='HGin9b'><button id='HGin9b'><strike id='HGin9b'><div id='HGin9b'><div id='HGin9b'><legend id='HGin9b'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='HGin9b'><q id='HGin9b'></q></optgroup></dd><ol id='HGin9b'><q id='HGin9b'><dfn id='HGin9b'><button id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='HGin9b'></dl><fieldset id='HGin9b'></fieldset><u id='HGin9b'></u><div id='HGin9b'><ins id='HGin9b'></ins></div><strong id='HGin9b'></strong><center id='HGin9b'></center><strong id='HGin9b'></strong><small id='HGin9b'></small><td id='HGin9b'><q id='HGin9b'><q id='HGin9b'><b id='HGin9b'><optgroup id='HGin9b'></optgroup></b></q><ol id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'></bdo></ol><dd id='HGin9b'><th id='HGin9b'></th></dd><blockquote id='HGin9b'></blockquote><ul id='HGin9b'><style id='HGin9b'></style></ul></q></td><noscript id='HGin9b'></noscript><ol id='HGin9b'></ol><p id='HGin9b'></p><strong id='HGin9b'><big id='HGin9b'></big><strike id='HGin9b'><q id='HGin9b'><sup id='HGin9b'></sup></q></strike></strong><p id='HGin9b'><thead id='HGin9b'><acronym id='HGin9b'><tfoot id='HGin9b'><kbd id='HGin9b'></kbd><form id='HGin9b'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='HGin9b'></fieldset><b id='HGin9b'><dt id='HGin9b'></dt></b><sup id='HGin9b'></sup><label id='HGin9b'></label><noframes id='HGin9b'><ins id='HGin9b'></ins></noframes><td id='HGin9b'></td><dfn id='HGin9b'></dfn><font id='HGin9b'><style id='HGin9b'></style></font><tr id='HGin9b'><td id='HGin9b'></td></tr><dfn id='HGin9b'><ul id='HGin9b'></ul></dfn><tr id='HGin9b'></tr><abbr id='HGin9b'></abbr><strong id='HGin9b'></strong><dt id='HGin9b'></dt><span id='HGin9b'><label id='HGin9b'><td id='HGin9b'></td></label><address id='HGin9b'></address></span><label id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'><dt id='HGin9b'><dl id='HGin9b'></dl></dt></bdo></label><abbr id='HGin9b'><optgroup id='HGin9b'></optgroup></abbr><code id='HGin9b'></code><address id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></address><td id='HGin9b'><style id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'></tbody><strong id='HGin9b'></strong></style></td><ul id='HGin9b'><ul id='HGin9b'></ul></ul><del id='HGin9b'></del><th id='HGin9b'><option id='HGin9b'><legend id='HGin9b'></legend></option></th><b id='HGin9b'></b><i id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'></noscript></i><q id='HGin9b'></q><select id='HGin9b'></select><option id='HGin9b'></option><optgroup id='HGin9b'><big id='HGin9b'></big></optgroup><noframes id='HGin9b'><acronym id='HGin9b'><em id='HGin9b'></em><td id='HGin9b'><div id='HGin9b'></div></td></acronym><address id='HGin9b'><big id='HGin9b'><big id='HGin9b'></big><legend id='HGin9b'></legend></big></address></noframes><ul id='HGin9b'></ul><abbr id='HGin9b'><p id='HGin9b'><small id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'><code id='HGin9b'><i id='HGin9b'><legend id='HGin9b'></legend></i><sub id='HGin9b'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='HGin9b'></noscript><tr id='HGin9b'></tr><select id='HGin9b'><button id='HGin9b'><dfn id='HGin9b'><p id='HGin9b'></p><q id='HGin9b'></q></dfn></button><noframes id='HGin9b'></noframes><b id='HGin9b'></b></select><font id='HGin9b'></font><option id='HGin9b'></option><fieldset id='HGin9b'></fieldset><noframes id='HGin9b'><i id='HGin9b'><div id='HGin9b'><ins id='HGin9b'></ins></div></i></noframes><tr id='HGin9b'></tr><label id='HGin9b'><small id='HGin9b'></small><b id='HGin9b'></b></label><noscript id='HGin9b'><tr id='HGin9b'></tr><div id='HGin9b'></div><noscript id='HGin9b'></noscript><tr id='HGin9b'></tr></noscript><center id='HGin9b'></center><dl id='HGin9b'></dl><blockquote id='HGin9b'></blockquote><pre id='HGin9b'><dl id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'><i id='HGin9b'></i></noframes><dt id='HGin9b'></dt></dl><label id='HGin9b'><dfn id='HGin9b'></dfn></label></pre><dir id='HGin9b'></dir><strike id='HGin9b'></strike><thead id='HGin9b'></thead><span id='HGin9b'></span><i id='HGin9b'></i><font id='HGin9b'></font><style id='HGin9b'></style><font id='HGin9b'></font><td id='HGin9b'><select id='HGin9b'><b id='HGin9b'><address id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'><acronym id='HGin9b'></acronym></noscript></address><style id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'></tbody></style></b></select><ul id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></ul></td><strike id='HGin9b'><dt id='HGin9b'></dt></strike><dfn id='HGin9b'></dfn><dir id='HGin9b'><b id='HGin9b'></b><font id='HGin9b'></font></dir><ul id='HGin9b'></ul><q id='HGin9b'></q><acronym id='HGin9b'></acronym><center id='HGin9b'><strong id='HGin9b'></strong></center><ins id='HGin9b'><label id='HGin9b'></label><span id='HGin9b'></span></ins><li id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'></blockquote></li><th id='HGin9b'><table id='HGin9b'></table></th><tfoot id='HGin9b'></tfoot><ins id='HGin9b'></ins><table id='HGin9b'></table><noscript id='HGin9b'><del id='HGin9b'><ol id='HGin9b'><center id='HGin9b'><ul id='HGin9b'></ul><div id='HGin9b'></div></center></ol></del></noscript><strong id='HGin9b'><legend id='HGin9b'></legend><td id='HGin9b'></td></strong><font id='HGin9b'><font id='HGin9b'></font></font><noscript id='HGin9b'><em id='HGin9b'><form id='HGin9b'><sub id='HGin9b'></sub></form><bdo id='HGin9b'></bdo></em></noscript><address id='HGin9b'></address><center id='HGin9b'><del id='HGin9b'></del><sup id='HGin9b'></sup></center><kbd id='HGin9b'></kbd><font id='HGin9b'><b id='HGin9b'></b><table id='HGin9b'></table><blockquote id='HGin9b'></blockquote></font><big id='HGin9b'><q id='HGin9b'><center id='HGin9b'><button id='HGin9b'></button></center></q></big><i id='HGin9b'><form id='HGin9b'><option id='HGin9b'></option><dir id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></dir></form><tr id='HGin9b'><strike id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'><dl id='HGin9b'></dl></noframes></strike><dt id='HGin9b'></dt></tr></i><dfn id='HGin9b'></dfn><tbody id='HGin9b'></tbody><select id='HGin9b'><dir id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'><th id='HGin9b'><strike id='HGin9b'></strike><small id='HGin9b'></small></th></noscript><tbody id='HGin9b'><em id='HGin9b'><optgroup id='HGin9b'></optgroup><style id='HGin9b'><tr id='HGin9b'></tr><address id='HGin9b'></address></style></em></tbody><code id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'><ins id='HGin9b'><font id='HGin9b'></font></ins></noscript></code></dir><p id='HGin9b'></p><dl id='HGin9b'></dl></select><form id='HGin9b'><bdo id='HGin9b'></bdo><optgroup id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'></tbody></optgroup><blockquote id='HGin9b'><button id='HGin9b'><pre id='HGin9b'><li id='HGin9b'><tfoot id='HGin9b'><kbd id='HGin9b'></kbd></tfoot><fieldset id='HGin9b'><dd id='HGin9b'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='HGin9b'></table><span id='HGin9b'><dl id='HGin9b'></dl></span></blockquote></form><em id='HGin9b'><small id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'></blockquote></small></em><tfoot id='HGin9b'></tfoot><del id='HGin9b'><pre id='HGin9b'></pre></del><em id='HGin9b'><acronym id='HGin9b'><th id='HGin9b'></th></acronym></em><fieldset id='HGin9b'></fieldset><code id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'></noframes></code><form id='HGin9b'><optgroup id='HGin9b'><dir id='HGin9b'></dir></optgroup></form><strong id='HGin9b'></strong><ins id='HGin9b'><option id='HGin9b'></option></ins><dd id='HGin9b'></dd><span id='HGin9b'><tbody id='HGin9b'></tbody></span><strong id='HGin9b'><pre id='HGin9b'><form id='HGin9b'></form></pre></strong><li id='HGin9b'><abbr id='HGin9b'><dir id='HGin9b'></dir><acronym id='HGin9b'></acronym></abbr></li><ol id='HGin9b'></ol><strike id='HGin9b'></strike><label id='HGin9b'></label><legend id='HGin9b'><address id='HGin9b'><thead id='HGin9b'><tr id='HGin9b'></tr></thead></address><dt id='HGin9b'></dt></legend><thead id='HGin9b'></thead><ins id='HGin9b'><big id='HGin9b'></big></ins><kbd id='HGin9b'></kbd><center id='HGin9b'><acronym id='HGin9b'></acronym><code id='HGin9b'></code></center><ul id='HGin9b'><pre id='HGin9b'></pre></ul><style id='HGin9b'><dt id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'></noframes></dt><sub id='HGin9b'></sub><b id='HGin9b'><thead id='HGin9b'></thead></b></style><center id='HGin9b'></center><button id='HGin9b'></button><bdo id='HGin9b'><sub id='HGin9b'><noframes id='HGin9b'><blockquote id='HGin9b'><q id='HGin9b'><noscript id='HGin9b'></noscript><dt id='HGin9b'></dt></q></blockquote><noframes id='HGin9b'><i id='HGin9b'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <!-- pc 顶部 导航 --> <div class="head pc"> <div class="head-top"> <div class="px1280"> <div class="logo"> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script> <a href="/e5j8h3/index.htm" title="" target="_self"><img src="/images/logo1.png" alt=""></a> </div> <div class="search"> <div><script language="javascript" src="/system/resource/js/openlink.js"></script><a rel="nofollow" href="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36425)" target="_blank"><img src="/images/icon-1.png" alt=""><span>校外VPN</span></a> <a href="/e5j8h3/fu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1153" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36426)" target="_blank"><img src="/images/icon-2.png" alt=""><span>学生</span></a> <a href="/e5j8h3/fu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1154" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36427)" target="_blank"><img src="/images/icon-3.png" alt=""><span>教职?/span></a> <a href="/e5j8h3/yhxxdh/ksjfk.htm" onclick="_addDynClicks("wburl", 1203805607, 36428)" target="_blank"><img src="/images/icon-4.png" alt=""><span>访客</span></a> </div> <div class="search-box"> <div><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode260544').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey260544").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode260544")); return true; } </script> <form action="../../search_info.jsp?wbtreeid=1230" method="post" id="au2a" name="au2a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey260544" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype260544" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope260544" name="searchScope" value="1"> <input name="showkeycode" id="showkeycode260544" type="text" placeholder="请输入关键词"> <input type="image" src="../../xz/images/search2.png" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </form><script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="nav"><ul class="px1280"> <li> <a href="/e5j8h3/index.htm" title="首页">首页</a> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm" title="学校概况">学校概况</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm">学校简?/a></li> <li><a href="../../xxgk/lsyg.htm">历史沿革</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xrld.htm">现任领导</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/jgsz.htm">机构设置</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/ldgh.htm">领导关怀</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxfg.htm">学校风光</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl.htm">高校信息公开专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/ditu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1232">电子圡图</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xwzx.htm" title="新闻中心">新闻中心</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xydt.htm">校园动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/ybdt.htm">院部动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/tzgg.htm">通知公告</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/ssjj.htm">时事聚焦</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/kydt.htm">科研动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/xl.htm">校历</a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="" title="管理机构" target="_blank">管理机构</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">纪委纪检?监察审计?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://dzb.hypt.edu.cn" target="_blank">党政办公?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xcb.hypt.edu.cn" target="_blank">宣传?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://rsc.hypt.edu.cn" target="_blank">组人事?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://jwc.hypt.edu.cn" target="_blank">教务?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xgc.hypt.edu.cn" target="_blank">学生工作?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://youth.hypt.edu.cn" target="_blank">团委</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">工会</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">科研?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://zchqc.hypt.edu.cn" target="_blank">资躧后勤?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://cgb.hypt.edu.cn" target="_blank">采购?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://ddc.hypt.edu.cn" target="_blank">质量管理?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tsg.hypt.edu.cn" target="_blank">图书?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://inf.hypt.edu.cn" target="_blank">信息中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">保卫?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="../../index.htm" target="_blank">财务?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="../../xysz/jdgcxy.htm" title="学院设置">学院设置</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xysz/jdgcxy.htm">机电工程学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/dzyxxgcxy.htm">电子与信息工程学?/a></li> <li><a href="../../xysz/gsglxy.htm">工商管理学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/rwysxy.htm">人文艺术学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/llsfxy.htm">老隆师范学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/szb.htm">思政?/a></li> <li><a href="../../xysz/jxjyxy.htm">继续敨育学院</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#" title="招生就䨀" target="_blank">招生就业</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">招生信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="" target="_blank">就业信息</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1183/9906.htm" title="继续教育" target="_blank">继续教育</a> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1016/3186.htm" title="校园文化">校园文化</a> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/xg_xh_xx.htm">校歌 校徽 校训</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/jf_xf.htm">教风 学风</a></li> </ul> </li> <div class="hzy"><a rel="nofollow" href="" target="_blank">智慧河职>></a></div> <div class="clear"></div> </ul></div> </div> <!-- 移动端导?--> <div class="top"> <div class="wap wap-menu"> <img src="/images/menu.png" class="menu" alt=""> <img src="/images/close.png" class="close-menu" alt=""> </div> </div> <div class="wap m-head"> <div class="m-logo"> <a href="/e5j8h3/index.htm" title="" target="_self"><img src="/images/logo1.png" alt=""></a> </div> <div class="m-nav"> <div class="m-tlink"><a rel="nofollow" href="">智慧河职</a></div> <div class="m-search"><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check1(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode260556').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkey260556").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode260556")); return true; } </script> <form action="../../search_info.jsp?wbtreeid=1230" method="post" id="au5a" name="au5a" onsubmit="return _nl_ys_check1()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey260556" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype260556" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope260556" name="searchScope" value="0"> <input name="showkeycode" id="showkeycode260556" type="text" placeholder="请输入内?> <input type="image" src="../../xz/images/search2.png" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </form> </div> <ul class=""> <li> <a href="/e5j8h3/index.htm">首页</a><span></span> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm">学校概况</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxjj.htm">学校简?/a></li> <li><a href="../../xxgk/lsyg.htm">历史沿革</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xrld.htm">现任领导</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/jgsz.htm">机构设置</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/ldgh.htm">领导关怀</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/xxfg.htm">学校风光</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xxgk/gxxxgkzl.htm">高校信息公开专栏</a></li> <li><a href="/e5j8h3/ditu_z_info.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1232">电子地图</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/xwzx.htm">新闻中心</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xydt.htm">校园动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/ybdt.htm">院部动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/tzgg.htm">通知公告</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp.htm">学校视频</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/ssjj.htm">时事聚焦</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/kydt.htm">科研动?/a></li> <li><a href="../../xwzx/xl.htm">校历</a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="">管理机构</a><span></span> <ul> <li><a rel="nofollow" href="">纪委纪检?监察审计?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://dzb.hypt.edu.cn">党政办公?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xcb.hypt.edu.cn">宣传?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://rsc.hypt.edu.cn">组织人事?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://jwc.hypt.edu.cn">教务?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://xgc.hypt.edu.cn">学生工作?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://youth.hypt.edu.cn">团委</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">工会</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">科研?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://zchqc.hypt.edu.cn">资产后勤?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://cgb.hypt.edu.cn">采购?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://ddc.hypt.edu.cn">质量管理?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://tsg.hypt.edu.cn">图书?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="https://inf.hypt.edu.cn">信息中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">保卫?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="../../index.htm">财务?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="../../xysz/jdgcxy.htm">学院设置</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xysz/jdgcxy.htm">机电工程学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/dzyxxgcxy.htm">电子与信息工程学?/a></li> <li><a href="../../xysz/gsglxy.htm">工商管理学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/rwysxy.htm">人文艺术学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/llsfxy.htm">老隆师范学院</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xysz/szb.htm">思政?/a></li> <li><a href="../../xysz/jxjyxy.htm">继续教育学院</a></li> </ul> </li> <li> <a href="#">招生就业</a><span></span> <ul> <li><a rel="nofollow" href="">招生信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="">就业信息</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1183/9906.htm">继续教育</a><span></span> </li> <li> <a href="/e5j8h3/info/1016/3186.htm">校园文化</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/xg_xh_xx.htm">校歌 校徽 校训</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xywh1/jf_xf.htm">教风 学风</a></li> </ul> </li> <div class="clear"></div></ul> </div> </div> <div class="banner"> <img src="/img/ny-banner.jpg" alt=""> </div> <div class="nymain px1280"> <div class="channl-menu leftNav"> <p class="wow fadeInUp"> 新闻中心 <span></span></p> <ul><li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xwzx/xydt.htm" title="校园动? target="_self">校园动?/a><span></span> </li> <li class="active on wow fadeInUp"> <a href="../../xwzx/ybdt.htm" title="院部动? target="_self">院部动?/a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="../../xwzx/tzgg.htm" title="通知公告" target="_self">通知公告</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp.htm" title="学校视频" target="_self">学校视频</a><span></span> <ul> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp/spxw.htm">视频新闻</a></li> <li><a href="/e5j8h3/xwzx/xxsp/ztsp.htm">专题视频</a></li> </ul> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xwzx/ssjj.htm" title="时事聚焦" target="_self">时事聚焦</a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="/e5j8h3/xwzx/kydt.htm" title="科研动? target="_self">科研动?/a><span></span> </li> <li class=" wow fadeInUp"> <a href="../../xwzx/xl.htm" title="校历" target="_self">校历</a><span></span> </li> </ul> </div> <div class="ny-right"> <div class="position wow fadeInUp"> <h3> 院部动?/h3> <div><img src="/images/position.png" alt=""><span>当前位硺?/span> <a href="/e5j8h3/index.htm" target="_self">首页</a><span>></span> <a href="/e5j8h3/xwzx.htm" target="_self">新闻中心</a><span>></span> <a href="/e5j8h3/xwzx/ybdt.htm" target="_self">院部动?/a><span>></span> 正文 </div> </div> <div class="art-main"> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><link rel="stylesheet" Content-type="text/css" href="/system/resource/style/component/news/content/format4.css"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div class="art-tit cont-tit wow fadeInUp"> <h4 style="font-size: 15px; width: 100%;line-height:36px;text-align:center;margin-bottom:1em;"></h4> <h3>人文艺术学院召开2021年年终总结大会</h3> <h4 style="font-size: 15px; width: 100%;line-height:36px;text-align:center;margin-bottom:1em;"></h4> <p> <span>来源? </span><span>作者:邓华?/span><span>通讯员:邓华?/span><span>责任编辑:赖新优I</span><span>日期?022-01-10</span><span>点击?script>_showDynClicks("wbnews", 1203805607, 15181)</script></span> </p> </div> <div class="art-body wow fadeInUp" id="vsb_content_4"><div class="v_news_content"> <p class="vsbcontent_start">1?日,人文艺术学院在行政楼C108召开了学?021年年终总结大会,学校王小宁副校长、人文艺术学院全体教职工参加了此次会议?/p> <p>会议伊始,人文艺术学院各专业主任、校企合作办公室主任、团总支书记分别对学院各专业、校企、团学工作进行了汇报?/p> <p style="text-align: center;"><img width="680" src="/__local/5/C6/9A/36FEDA11A241B57BAAC85B4F8C2_1C7B68F4_17847.jpg" border="453" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/5C69A36FEDA11A241B57BAAC85B4F8C2/1C7B68F4/17847" vheight="" vwidth="680" orisrc="/__local/0/89/8C/54288F4B906D4B323759DAC9CCC_D82E0EC1_1E3148.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center;">文秘专业主任罗丽丽做专业汇报</p> <p style="text-align: center;"><img width="680" src="/__local/A/E0/94/EF91FC528CF69C5F1A1B6618938_728F3438_1BFCA.jpg" border="453" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/AE094EF91FC528CF69C5F1A1B6618938/728F3438/1BFCA" vheight="" vwidth="680" orisrc="/__local/F/87/CF/B22AE284CEA5B1792907A807765_5EFF2136_306903.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center;">团总支书记张龙作工作汇?/p> <p>随后,学院罗春娜院长寡本学期各项工作进行了总结,对下学期工作进行了部署,同时提醒全体教职工在取得成绡ǩ的同时也要清醒地看到工作中的不足,寒假期间不忘充电学习,做好新学年工作计划,注意自身及学生身心健康和安全出行,遵守属地管理要求,做好疫情防范工作,非必要不外出?/p> <p style="text-align: center;"><img width="680" src="/__local/B/44/C0/05A88E27D80F2113E02155B9491_6AE181C7_1685C.jpg" border="453" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/B44C005A88E27D80F2113E02155B9491/6AE181C7/1685C" vheight="" vwidth="680" orisrc="/__local/6/9E/CA/FECDCF1D5502458ABD3F7F650CE_438FFF70_2E4FC3.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center;">人文艺术学院院长罗春娜讲?/p> <p style="text-align: center;"><img width="680" src="/__local/4/51/80/D4547597D37864356323C113058_6AFF0A79_189C1.jpg" border="453" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/45180D4547597D37864356323C113058/6AFF0A79/189C1" vheight="" vwidth="680" orisrc="/__local/0/2A/CC/F2D8BE01951731F53F971881C6A_2C86A154_32E1BD.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center;">学校王小宁副校长讲话</p> <p style="text-align: left;">最后,学校王小宁副校长对学院一年来取得的成绩进行了表扬和鼓励,王小宁指出,人文艺术学院这一年来在班子建设、党廡ɺ工作、专业建设、技能竞赛、教职工胡力提升、校园文化艺术节等方面取得了不错的成绩,希望大家再接再厉,为学院的发展勇刡佳绩。王小宁要求大家在寒假即将来临之际,做好本学期各项收尾工作,在假期做到人员教育管理、假期值班不松懈,在保隡安全健康的前提下加强交流学习,以良奡的精神风貌和高雅的言行举止助力构建和谨社会?/p> </div></div> <div class="art-info"> <div class="pnext"> <p>上一篇:<a href="15185.htm">机电工程学院召开2021年工作总结?/a></p> <p>下一篇:<a href="15186.htm">机电工程学院工会开展春芦؂集中慰问会员活?/a></p> </div> </div> </form> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="footer"><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/mp4video.js"></script> <div class="foot-c px1280"> <div class="foot-l"> <a href><img src="/images/foot-logo.png" alt="" vsbhref="vurl" vurl="/images/foot-logo.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/images/foot-logo.png" class="img_vsb_content"></a> </div> <div class="foot-m"> <p> 版权所有:河ٺ职业技术学?| 地址:河源市东环路大学城 | 邮编?17000 </p> <p> 制作维护:学校信息中?<a rel="nofollow" href="" style="color:#fff;">粤ICP?5048027?/a> 电话: 0762-3800001(政办?</p> <p> 0762-3800006(招生办?0762-3800079(就业办?</p> </div> <div class="foot-r"> <span id="_ideConac"><a rel="nofollow" href="http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=10D313CCA3624026E053022819ACD984" target="_blank"><img id="imgConac" vspace="0" hspace="0" border="0" src="/images/blue.png" data-bd-imgshare-binded="1" vsbhref="vurl" vurl="/images/blue.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/images/blue.png" class="img_vsb_content"></a></span> </div> </div></div> </body> </html>